25 Norwegian Folk Songs and Dances

免费乐谱

第一个添加录音或录像

其它站点上的免费乐谱

关于

1 Springdans, 2 Ungersvenden han bad sin pige, 3 Springdans,
4 Niels Tallefjorn den kaute karen, 5 Jölstring, 6 Brulåt, 7 Halling
8 Aa grisen hadde eit tryne, 9 Naar mit öie, 10 Aa Ole engang i sinde,
11 På Dovrefjeld i Norge, 12 Solfager og Ormekongen, 13 Reiseslaatt,
14 Jeg sjunger med sorrigfuldt hjerte, 15 Den sidste laurdags kvelden,
16 Je veit ei lita jente, 17 Aa kleggen han sa no te flugga si,
18 Stabbe- Låten, 19 Hölje Dale, 20 Halling, 21 Sæbygga,
22 So lokka me over den myra, 23 Saag du nokke te kjæringa mi,
24 Brulåten, 25 Rabnabryllaup i Kraakeland.